Menghilangkan Spasi Ganda Antar Kata Dengan Fungsi TRIM pada LibreOffice Calc

Menghilangkan Spasi Ganda Antar Kata Dengan Fungsi TRIM pada LibreOffice Calc

Untuk menghilangkan spasi antar kata yang ganda atau lebih, kita dapat menggunakan fungsi TRIM pada LibreOffice Calc.
Fungsi/rumus TRIM pada LibreOffice Calc berfungsi untuk membuang spasi-spasi sehingga hanya tinggal satu spasi antar kata.

Syntax:
TRIM(“Text”)

Contoh:
=TRIM(” hello world “) akan menghasilkan hello world tanpa tanda petik dan hanya dengan satu spasi di antara dua kata tersebut. File contoh penggunaan fungsi TRIM dapat diunduh di sini.

Catatan:
Tulisan ini kami tulis berdasarkan praket dengan LibreOffice Version: 4.2.8.2 yang terpasang pada Ubuntu 14.04 LTS.

Rujukan:
LibreOffice Help (F1)

The following two tabs change content below.
Pelayan pelajar di MTs Irsyaduth Thullab. Masih belajar menulis, salah satunya di kebonkata.blogspot.com

Faiq Aminuddin

Pelayan pelajar di MTs Irsyaduth Thullab. Masih belajar menulis, salah satunya di kebonkata.blogspot.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *