Pengaturan Penggunaan Angka Arab dan Hindi pada LibreOffice Writer

Pengaturan Penggunaan Angka Arab dan Hindi pada LibreOffice Writer

Setidaknya ada dua angka yang sering saya gunakan; angka Arab dan angka Hindi. Angka Arab adalah sebutan untuk sepuluh buah digit (yaitu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Sedangkan angka Hindi mengacu pada sistem angka Hindu-Arab (٠.١.٢.٣.٤.٥.٦.٧.٨.٩). Angka Hindi biasa digunakan bersama dengan abjad Arab atau huruf Hijaiyah.

Angka

Arab

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Angka Hindi ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

Pengaturan penggunaan angka Arab dan Hindi pada LibreOffice Writer dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

  1. Tools > Options (Alt+F12)

  2. Pada kotak dialog Options;

    Pilih Language Settings > Complex Text Layout > General Options > Numerals

  3. Pilih, Context, System, Arabic, atau Hindi

numeral-pilihan

Context:

Penomoran menyesuaikan dengan arah penulisan. Penulisan dari kanan ke kiri akan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, …). Sedangkan penulisan dari kanan ke kiri akan menggunakan angka Hindi.

System:

Penomoran menyesuaikan dengan system yang dipakai oleh aplikasi.

Arabic:

Penomoran menggunakan angka Arab (1, 2, 3, …).

Hindi:

menggunakan angka Hindi (٠.١.٢.٣.٤.٥.٦.٧.٨.٩).

Semoga bermanfaat.

numeral-context-contohnumeral-hindi-contohnumeral-arabic-contoh

The following two tabs change content below.
Pelayan pelajar di MTs Irsyaduth Thullab. Masih belajar menulis, salah satunya di kebonkata.blogspot.com

Faiq Aminuddin

Pelayan pelajar di MTs Irsyaduth Thullab. Masih belajar menulis, salah satunya di kebonkata.blogspot.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *